Ajankohtaista

 

Verovapaat matkakustannusten korvaukset vuonna 2017

Kilometrikorvaukset

Kilometrikorvaus työmatkasta omalla autolla 41 senttiä kilometriltä.

Päivärahat

 • Työmatkan kestoaika yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19,00 €
 • Työmatkan kestoaika yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 41,00 €

Luontoisedut vuonna 2017

Ravintoetu

 • Ravintoedun arvo on 6,40 € ateriaa kohden.

Puhelinetu

 • Puhelimen luontoisetuarvo on 20,00 € kuukaudessa.

Verohallinnon päätös vuodelta 2017 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista www.vero.fi

Työnantajan sosiaaliturvamaksu vuonna 2017

1,08 % kaikilla työnantajilla. Sotumaksua ei peritä alle 16-vuotiaan eikä 68 vuotta täyttäneiden palkasta

Vakuutusmaksuja vuonna 2017

Työttömyysvakuutusmaksu

Työnantajan maksu

 • palkkasummasta, joka on enintään 2 059 500,00 euroa 0,80 %
 • työntekijän maksu 1,60 %

TyEL-maksu 25,1 %

 • Eläkeuudistuksen myötä tulee muutoksia mm. eläkkeen karttumiseen. Eläke alkaa karttua työntekijöille jo 17-vuotiaasta ja yrittäjän eläke karttuu 18-vuotiaasta lähtien. Myös prosentteihin tulee seuraavia muutoksia:

  Työntekijän eläkemaksu 2017
  17–52-vuotiaat 6,15 %
  53–62-vuotiaat 7,65 %
  63–67-vuotiaat 6,15 %

TyEL-ansioraja 58,19 €/kk

YEL-tulorajat 2017

 • YEL-työtulon alaraja 7.645,25 €/v
 • Työtulo, jolla oikeus Kelan peruspäivärahaan 12.564,00 €/v